Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:Bulletin Board

Thông Tin

tt.10.16

Lần Chuỗi Mân Côi ( Rosary Rally ) .
Chúa Nhật, 02. 10 ( hôm nay ) , tại Isotopes, 1601 Avenida Cesar Chavez.

Bác Ái.
* Tiền quyên góp giúp đỡ gia đình 2 nạn nhân VN tại Albuquerque là $3,150.00. Số tiền này đã được gởi về Việt Nam cho gia đình nạn nhân.
* Tiền cứu trợ nạn nhân các tỉnh Miền Trung VN, theo lời kêu gọi của ĐC. Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh.

- Chúa Nhật 25. 9 ( + coffee ) : $ 8795. 00
- Chúa nhật 02. 10 : $ .............
Xin Chúa chúc lành cho công việc bác ái của chúng ta

Lễ Các Thánh ( All Saints ) , lễ buộc.
Thứ ba, 01. 11. Có thánh lễ lúc 6 giờ 30 tối.

Lễ Các Linh Hồn ( All Souls )
Thứ tư, 02. 11. Có thánh lễ lúc 6 giờ 30 tối.


Chuyện Cảm Hứng