Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:Bulletin Board

Thông Tin

tt. 11.16

Bác Ái
Tiền cứu trợ nạn nhân tại Miền Trung VN, thu được trong 2 tuần lễ là $11, 415.00. Số tiền này TGM Vinh đã nhận được ngày 13/ 10.
" Kính thưa Cha, con là nữ tu Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Ngày 13/10 chúng con đã chuyển số tiền này cho ĐC. Nguyễn Thái Hợp, qua Cha FX Nguyễn văn Lượng, trụ sở Giáo Phận Vinh. "

Chúc Mừng
Anh Trương Việt Cường và Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh sẽ thành hôn ngày 19. 11. 16.
Cầu chúc AC Cường & Quỳnh trăm năm hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa.

Lễ Chúa Kito Vua và Các Thánh Tử Đạo Việt nam ( 20. 11 , Chúa Nhật ) Bổn mạng Giáo xứ và Ca Đoàn.
* Trước thánh lễ, rước hài Cốt Các Thánh TĐ VN.
* Trong dịp này, chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo Xứ và các Anh Chị Em trong ca Đoàn.
* Hôm nay là ngày kết thúc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Lễ Tạ Ơn ( Thanksgiving ) . Thứ Năm, 24. 11
Có thánh lễ : 6 giờ 30 tối.


Chuyện Cảm Hứng