Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:Bulletin Board

Thông Tin

tt. 01.17

Làm Bánh Chưng
Hai cuối tuần : 14. 01. 17
21. 01. 17.
Gặp mặt nhau, làm việc bên nhau , tâm sự với nhau... Đó là hình thức sinh hoạt đẹp đẽ và ý nghĩa nhật của một cộng đoàn.
Ước gì hai cuối tuần này Giáo Xứ sẽ có cơ hội đón tiếp đông đảo Quí OBACE.

Tết Đinh Dậu:
* Thứ bảy, Mồng Một Tết ( 28. 01 2017 ) : Có thánh lễ vào 6 giờ 30 tối.
* Chúa Nhật, Mồng Hai Tết ( 29. 01. 17 ) : Hai Đức Tổng Giám Mục : John Wester và Michale Sheehan sẽ tới giáo xứ chúng ta. Chúng ta sẽ có mặt thật sớm để đón tiếp các Ngài, cùng nhau dâng thánh lễ và Mừng Xuân Đinh Dậu.


Chuyện Cảm Hứng