Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:Bulletin Board

Thông Tin

Lễ Thánh Giuse, Bổn Mạng Giáo Hội.
Thứ hai, 20.3. Thánh lễ: 6 giờ 30 tối

Lễ Đức Mẹ được truyền tin
Thứ bảy, 25. 3. Thánh lễ : 6 giờ 30 tối.

Xưng tội mùa chay.
Mùa chay là dịp giúp các tín hữu chu toàn luật Giáo Hội về việc xưng tội rước lễ. Chúng ta nên sắp xếp công việc, để có thể lãnh nhận bí tích hòa giải
Giờ giải tội : Các sáng Chúa Nhật, trước thánh lễ.
: Các chiều thứ bảy, trong lúc viếng Đàng Thánh Giá


Chuyện Cảm Hứng