Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:From the Pastor's Office

Image: Pastor

Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

Giáo Hội đang tiến bước đến một thời điểm quan trọng cửa năm phụng vụ, đó là Tuần Thánh và đại lễ Phục Sinh
Khi nói “ đang tiến bước “ , chúng ta không chỉ hiểu về thời gian hay một vị trí được ấn định, nhưng nhất là bằng việc gia tăng những tâm tìnhvà những chuẩn bị tinh thần cần thiết. Việc Đức Kito chết và phục sinh đã xảy ra trong lịch sử và được Giáo Hội tưởng niệm hằng năm vẫn tiếp tục sinh hiệu qủa cứu độ cho nhân loại. Tuy nhiên, để có thể lãnh nhận hiệu quả đó, các Kito hữu cần một niềm tin nơi Chúa Kito và có những tâm tình thích hợp... Chính tâm tình này, cùng với lời Chúa và việc cử hành phụng vụ Mùa Chay, sẽ lôi kéo chúng ta lại gần cuộc tử nạn và sự phục sinh của Đức Kito. Chúng ta không còn coi biến cố này chỉ là một sự kiện đã qua, nhưng là một nguồn ơn thánh luôn sống động và mang ơn cứu độ tới mỗi người chúng ta. Tâm tình đó cũng giúp chúng ta khám phá ra lý do và mục đích trong chương trình của Ngài : Tại sao Chúa Kito đã chết rồi sống lại ? Mục đích của biến cố này là gỉ ? Đâu là mối liên quan giữa số phận con người và ơn cứu độ ?
... Từ những tâm tình và suy tư đó, việc “ đang tiến bước “ gần tới biến cố Tử Nạn và Phục Sinh sẽ thúc đẩy chúng ta tích cực hơn qua các hành động cụ thể ở ba lãnh vực : cầu nguyện, hy sinh và bác ái. Đây là những công việc phải được thực hiện qua sáng kiến của mỗi cá nhân, như những bước chân cụ thể tiến gần về phía Chúa Kito.
Ước gì trong tuần lễ cuối cùng cũa mùa chay, mỗi người chúng ta ý thức sâu xa lời Thánh Phaolo : “ Nếu chúng cùng chết với Chúa Kito, chúng ta hy vọng sẽ đươc phục sinh với Ngài “ .


Thân ái trong Chúa Kitô,
LM. Giuse Bùi Mạnh Tín