Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:From the Pastor's Office

Image: Pastor

Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

Nhìn vào lịch phụng vụ trong tháng sáu này, chúng ta thấy có 4 thánh lễ quan trọng:
- Chúa nhật, 04. 6, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ( Pentecost ) . Biến cố này chính là việc hoàn tất một lời hứa quan trọng của Chúa Giêsu đối với Giáo Hội, và cũng được coi là ngày khai sinh của Giáo Hội. .. Và dĩ nhiên, ngáy nay Chúa Thánh Thần vẫn luôn quan trọng trong đời sống Giáo Hội và đời sống đức tin của mỗi người chúng ta .
- Chúa Nhật, 11.6, lễ kính Chúa Ba Ngội ( The Most Holy Trinity ) . Một Thiên Chúa Ba Ngôi, đó là mầu nhiệm cao cả thâm sâu nhất, hoàn toàn vượt trêm suy tưởng và lý luận của con người. Chúng ta biết và chấp nhận mầu nhiệm này, không do kiến thức của nhân loại nhưng là do chính Chúa Giêsu mặc khải ( revelation )
- Chúa Nhật, 18.6, lễ kính Mình Máu Thánh Chúa (The Most Holy Body and Blood of Christ ). Trở thành người đồng hành và trở thành lương thực trong cuộc sống đức tin chúng ta, Chúa Kitô muốn nuôi sống và hướng dẫn chúng ta. Trung thành trong việc tham dự thánh lễ, sống lời Chúa và tiếp nhận Mình Thánh Chúa, đó là những điều rất quan trọng đời sống đức tin.
- Thứ sáu, 23. 6, lễ kính Thánh Tâm Chúa ( The Most Sacred Heart of Jesus ).Thánh lễ này nhắc nhở chúng ta về tình yêu vô biên mà Thiên Chúa luôn dành cho mỗi người chúng ta. Tình yêu này được thể hiện rõ ràng, cảm động và cụ thể nhất, khi Chúa Kitô chết trên thập giá và bị lưỡi đòng đâm thủng trái tim. Thánh lễ này cũng mời gọi lòng biết ơn và sự đáp trả nơi mỗi người chúng ta trước tình yêu vô biên của Ngài.
Ước gì những thánh lễ đặc biệt trong tháng sáu này trở thành lời mời gọi và là ánh sáng dẫn chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn.


Thân ái trong Chúa Kitô,
LM. Trần Hội


Chuyện Cảm Hứng