Our Lady of Lavang, Vietnamese Catholic Church, Albuquerque, New Mexico:From the Pastor's Office

Image: Pastor

Ông Bà và Anh Chị Em thân mến,

Chúng ta đang sống trong mùa chay.
Công việc phải làm trong mùa chay là cố gắng canh tân đời sống đức tin ở ba khía cạnh: canh tân chính bản thân, canh tân mối tương quan giữa cá nhân và Thiên Chúa, và canh tân mối tương quan giữa các cá nhân với nhau. Ba điểm này được Chúa Giêsu nêu ra trong đoạn Tin Mừng thứ tư lễ tro vừa qua. Chúng hết sức cần thiết nhưng rất khó thực hiện.Thật vậy, với những kinh nghiệm trong cuộc sống đức tin, ai chúng ta cũng thấy như thế. Có những điều chúng ta đã cố gắng với đầy thiện chí, nhưng xem ra kết qủa chẳng đi đến đâu, và chúng ta có cảm tưởng lúc nào mình cũng ở trong tình trạng “ dậm chân tại chỗ “. Có những điều mình đã dày công tập luyện, nhưng chỉ do một sơ xuất nhỏ hay một phút “ yếu lòng “ là hỏng hết.Từ đó, chúng ta sinh nàn lòng và nghĩ rằng: khoảng cách giữa Chúa và người môn đệ xem ra không rút ngắn lại, hoặc tệ hơn, càng xa thêm. Điều này khiến chúng ta nhiều lúc giảm sút niềm tin vào Chúa và không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Thực ra, những ý nghĩ như thế chính là các “ cơn cám đỗ “ nguy hiểm. . Thiên Chúa, Đấng hiểu rõ và thông cảm với hoàn cảnh cũng như thân phận thụ tạo yếu đuối giới hạn của chúng ta, sẽ không đánh gía chúng ta bằng những con số hay những công việc chúng ta đã hoàn thành, cũng không đo lường chúng ta theo các số lượng cân đo hay cấp bậc, trái lại, bằng chính thiện chí và cố gắng của mỗi người chúng ta - những cố gắng và thiện chí mà chỉ một mình Thiên Chúa biết được và ghi nhận...
Ước gì mùa chay trở thành cơ hội tốt, giúp chúng ta luôn thể hiện thiện chí và cố gắng qua các công việc nhỏ bé nhất, trong việc canh tân bản thân mình cũng như phát huy mối tương quan giữa các cá nhân với nhau và với Thiên Chúa.

Thân ái trong Chúa Kitô,
LM. Giuse Bùi Mạnh Tín